КонтактиПредставителство на АС “Русский Регистр” в България:

“РУСКИ РЕГИСТЪР – БЪЛГАРИЯ” ЕООД

гр. Варна 9003,
ул. “Уилям Фруд” 1,
Институт по хидро- и аеродинамика Администрация, ет.6
тел./факс: +359 52 377 900
мобилен тел.: +359 887 47 17 64
office@rusregister.bg
bulgaria@rusregister.ru