УслугиНие предлагаме:

Сертификация на системи за управление спрямо изискванията на следните международни стандарти, а също така и на интегрирани системи спрямо изискванията на повече от един от тези стандарти:

  • ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството
  • ISO 14001:2015 – Системи за управление по отношение на околната среда
  • ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа
  • ISO 22000:2018 – Системи за управление на безопасността на храните
  • ISO/IEC 27001:2013 – Системи за управление на информационната сигурност
  • HACCP – Анализ на опасностите и критичните контролни точки

Сертифициране на заварчици съгласно изискванията на стандарта EN ISO 9606-1:2017.

Можете да изтеглите заявка за оферта за сертификация на системи за управление от тук.